Xem Người phụ nữ phản đối CSGT quyết liệt

— Yume.vn —

Người phụ nữ này nói rằng anh CSGT đã xài dùi cui đánh vào lưng của chị khi chị đang dừng xe ở gần đó. Một CSGT khác ở gần đó nói rằng, anh ta chỉ lỡ tay chứ không tấn công phụ nữ.


#Yume