Xem Nguyễn Hữu Linh ung dung bước vào tòa xét xử

— Yume.vn —


Khác với lần trước, Nguyễn Hữu Linh ung dung vào tòa. Nhiều người dân bất ngờ khi bị cáo Nguyễn Hữu Linh được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy.
“Ông Linh cũng là người dân bình thường, có tội thì phải chịu tội”, một người dân nói.

Nguồn: Zing (Trương Khởi – Quang Anh)#Yume