Xem Quân A.P lên tiếng việc bị coi thường

— Yume.vn —

Vì chưa từng tiếp xúc, Quân A.P không biết mình đã làm gì khiến Jack có ấn tượng xấu
Nguồn: Zing


#Yume