Xem Quảng cáo vỉa hè: Không có bữa trưa miễn phí.

— Yume.vn —

Bạt mới, sạch, nổi bật mà lại còn miễn phí treo ở cửa hàng của mình thì chủ nào mà không thích? Thế Nhưng mọi chuyện liệu có giản đơn như vậy?


#Yume