Xem QUẢNG NGÃI: KHẨN CẤP ĐẦU TƯ 2 DỰ ÁN CHỐNG SẠT LỞ, BỒI LẤP CỬA ĐẠI

— Yume.vn —

QUẢNG NGÃI: KHẨN CẤP ĐẦU TƯ 2 DỰ ÁN CHỐNG SẠT LỞ, BỒI LẤP CỬA ĐẠI
UBND tỉnh Quãng Ngãi vừa quyết định đầu tư theo lệnh khẩn cấp 2 dự án kè chống sạt lở và chống bồi lấp ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi


#Yume