Xem Rủi ro môi trường từ nhà máy nhiệt điện

— Yume.vn —

Để đáp ứng nhu cầu điện năng, thì nhiệt điện là nguồn cung cần thiết. Tuy nhiên nhiệt điện khó mà có thể phát triển vững bền vì các rủi ro đối với môi trường mà nó mang đến.


#Yume