Xem RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SAU LŨ QUÉT ở THANH HÓA

— Yume.vn —

RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SAU LŨ QUÉT ở THANH HÓA
“Rút kinh nghiệm công tác ứng phó mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 và giải pháp khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai khu vực miền núi”. Đây là nội dung diễn ra chiều 20/8, ở huyện Quan Sơn do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức


#Yume