Xem Thanh niên manh động cầm một vật nghi là dao dí vào cổ nhân viên cửa hàng Viettel trên đường Phan Văn Hớn ngày 30/7/2019.

— Yume.vn —

Thanh niên manh động cầm một vật nghi là dao dí vào cổ nhân viên cửa hàng Viettel trên đường Phan Văn Hớn ngày 30/7/2019.


#Yume