Xem Xu thế sở hữu bất động sản có thời hạn

— Yume.vn —

Tuy nhiên, cần có khung pháp lý cho xu thế tất yếu này.
Bởi có 1 hiện tượng là lượng dự án đưa ra thị trường cuối 2018 đầu 2019 gần như bằng 0, mà nguyên nhân trực tiếp là vấn đề pháp lý của đất – được xem là một cuộc khủng hoảng pháp lý.


#Yume